Werkzaamheden Sleepboot Avontuur

Werkzaamheden i.v.m. keuring

In verband met de keuring ILT ((Inspectie leefomgeving en transport) moesten er verschillende onderdelen aangepast worden.
Door hoofdmotor aangedreven luchtcompressor en algemene dienstpomp gerepareerd en voorzien van nieuwe drijfriemen.
Er was veel lekkage bij de startluchtflessen, dit is opgelost, tevens de flessen afgeperst.
De bunkers van de brandstof en de dagtank voorzien van peilglazen.
Verder is de uitlaat van de hoofdmotor en de kachelpijp voorzien van isolatiemateriaal.
Noodstop op regulateur gemonteerd zodat deze vanaf buiten bediend kan worden.